Pracownicy

Kierownik: mgr Mirosława Pietrek

Główny księgowy: Aleksandra Kindelt

Starszy referent:  mgr Ewelina Małecka

Specjalista pracy socjalnej, referent d/s świadczeń rodzinnych: Justyna Grobara

Specjalista pracy socjalnej: mgr Beata Chmurak- Broniarek

Specjalista pracy socjalnej: Anna Walytko

Pracownik socjalny: mgr Klaudia Pisulska

Referent: mgr Lucyna Lupa