„Niebieska Linia”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 800-12-00-02 numer jest całkowicie bezpłatny dla osób dzwoniących (koszty pokrywa PARPA jako właściciel numeru).  Oprócz całodobowej dostępności do pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego działa ww. Telefon, oferuje: Konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim – poniedziałki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02) Konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim – wtorki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02) Konsultacje prawne – poniedziałek i wtorek w godz. 17.00-21.00 (tel. 22/666-28-50), środa godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02) Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype – poniedziałki w godz. Czytaj dalej …

Wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Czujesz się stale przygnębiony… Nie dajesz sobie rady z codziennością… Przeżywasz kryzys emocjonalny… Znajdujesz się w sytuacji „bez wyjścia”… Nie radzisz sobie ze stresem… Nie chce Ci się żyć… Jesteś ofiarą przemocy… Zamartwiasz się o swój stan zdrowia… Myślisz, że „jest coś z Tobą nie tak”… Nie możesz pogodzić się ze stratą bliskiej osoby… Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od grudnia 2017 roku działa Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Za pomocą całodobowej, bezpłatnej linii psychologowie Fundacji ITAKA udzielają wsparcia w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi: Telefoniczne Czytaj dalej …

Zima to trudny czas – apel do mieszkańców

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KOCHANOWICE Zima  jest zawsze niezwykle ciężkim okresem dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dla tych osób ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą niejednokrotnie pokonać zimowe trudy. Apelujemy do Państwa o przekazywanie nam informacji, które mogą przyczynić  się do udzielenia szybkiej i niezbędnej pomocy osobom tego potrzebującym, aby uniknąć ludzkiej tragedii. Wszelkie informacje można zgłaszać od poniedziałku  do piątku w godz. od 730 do 1530 do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kochanowicach ul. Lubliniecka 7. tel. 34 3533427   lub pod numer alarmowy  112 Wyrażam nadzieję, że wspólne, skoordynowane działania  zminimalizują  zagrożenia, jakie niesie ze Czytaj dalej …

Harmonogram pomocy żywnościowej

Pomoc żywnościowa   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od września 2017r.  realizuje program pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.  Pomocą żywnościową w ramach  programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł  dla Czytaj dalej …

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Irena Przewłoka zamieszkała w miejscowości Chwostek Informacja o wynikach naboru

Nabór na stanowisko: referent

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCHANOWICACH ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze   oferowane stanowisko pracy:                          referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach wymiar czasu pracy:                                       1 etat data ogłoszenia naboru:                                 15.11.2017r. termin składania dokumentów:                        08.12.2017r. Szczegóły oferty poniżej: Nabór na stanowisko referent  

Informacja na temat spotkania POPŻ na lata 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, iż  w dniu 13 listopada 2017r. w godzinach od 10.00 – 12.00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach odbędą się w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności. Serdecznie zapraszamy osoby korzystające z pomocy żywnościowej do udziału w w/w warsztatach. Informacja dotyczaca działań towarzyszących POPŻ

Informacja dotycząca realizacji pomocy żywnościowej w ramach POPŻ na lata 2014-2020

I N F O R M A C J A          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od września 2017r. rozpocznie realizację pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i             1 028,00 zł  dla osoby w Czytaj dalej …

Przypomina się że nadszedł czas składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach przypomina o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018 Od 1 sierpnia 2017 roku można będzie już składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia są do nabycia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30. Wnioski można również pobierać i składać w Punkcie Terenowym GOPS-u w Kochcicach, który czynny jest dwa razy w tygodniu tj.: – Czytaj dalej …

Nabór Lokalnej Organizacji Partnerskiej do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017

Szanowni Państwo,   Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie naboru Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL). W załączeniu ogłoszenie Banku Żywności w Częstochowie o naborze OPL (wersja PDF) wraz z wnioskiem dla organizacji chcących realizować POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2017 (wersje PDF oraz Word). Ogłoszenie obowiązuje do dnia 31 lipca. Na wnioski organizacji czekamy do dnia 4 sierpnia. Organizacje chcące uczestniczyć w programie przesyłają do Banku Żywności w Częstochowie skany wniosków, a następnie dostarczają je osobiście lub pocztą na adres biura. Decyzja o udziale organizacji w Czytaj dalej …