Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2016/2017 dla świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że z  dniem: 30 września 2016 roku kończy się okres na jaki zostały przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 31 października 2016 roku kończy się okres na jaki zostały przyznane zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, w okresie zasiłkowym 2015/2016. Aktualnie trwa  przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Od nowego okresu zasiłkowego tj. od dnia 1 listopada 2016 wzrastają kwoty zasiłku rodzinnego oraz niektóre dodatki: wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia Czytaj dalej …

KOPERTA ŻYCIA

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Kochanowice,   pragnę zaprosić Państwa do udziału w  akcji społecznej „KOPERTA ŻYCIA” Na terenie województwa śląskiego  kampanię promującą „Kopertę Życia” wspólnie prowadzą Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Pełnomocnik Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.  W  trosce o   bezpieczeństwo  mieszkańców również my podjęliśmy akcję  „Koperta Życia”.  Do przyłączenia się do powyższej akcji wszystkich  Państwa gorąco zachęcam. W sposób szczególny jest ona skierowana do osób przewlekle chorych, starszych    i samotnych. Polega na umieszczeniu najważniejszych informacji o stanie zdrowia,  przyjmowanych lekach w specjalnie oznaczonej kopercie, która będzie dostępna dla lekarza lub służb ratunkowych. „Koperta Życia” to zestaw składający Czytaj dalej …

Zaproszenie do projektu

Śląskie Centrum Aktywizacji Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalezieniem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Aktywizacji”. Projekt skierowany jest do: Osób powyżej 29 roku życia Bezrobotnych bądź biernych zawodowo O niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie najwyżej średnie) Zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. Punkty premiujące otrzymują osoby: powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL, z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu). W ramach projektu oferujemy: Płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185zł miesięcznie netto), Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy, Czytaj dalej …

Nabór Lokalnej Organizacji Partnerskiej do realizacji programu Operacyjnego pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2016

  OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016   Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Kochanowice działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 Podmioty uprawnione do udziału w naborze: Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Kochanowice. Cel partnerstwa: Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Kochanowice pomocy żywnościowej w okresie: sierpień 2016 – czerwiec 2017. WymaganiawobecPartnera: Podmioty chcące realizować działania Czytaj dalej …

Realizacja wypłat świadczenia Rodzina 500+

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi stanu realizacji wniosków o ustalenie świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”, informujemy, że do dnia 6 czerwca 2016 r. zostało złożonych 455 wniosków o ustalenia praw do świadczenia wychowawczego, z tego  328 wniosków złożono do 20 kwietnia 2016 r. Do tej pory  wydano 221 decyzji i wypłacono 736 świadczeń na łączną kwotę 368.000 zł. Wnioski są rozpatrywane według kolejności składania a wypłaty realizowane są od razu po wydaniu decyzji. Wszystkie osoby dla których została wydana decyzja są informowane telefonicznie o terminie wypłaty pierwszego świadczenia. W miesiącu czerwcu przewidujemy, następujące terminy wypłat: – 10 czerwiec Czytaj dalej …

Rządowy BUS 500+ w Kochanowicach

18 kwietnia 2016r. przy ulicy Lublinieckiej 5 przed budynkiem OSP zaparkował rządowy bus 500 plus. Pracownik Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach udzielał informacji na temat Programu dotyczącego świadczenia wychowawczego. Ponadto  informujemy, że dzwoniąc pod numer 32 20 77 005 będzie można uzyskać informacje na temat realizacji programu Rodzina 500+. Infolinia będzie czynna w godzinach pracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Akcja ” Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny”

Szanowni Państwo, Drogie Rodziny – JEST AKCJA! Organizujemy akcję „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny”, w ramach której tworzymy petycję online skierowaną do firm i instytucji, które chcemy pozyskać do ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+. Teraz zbieramy podpisy pod petycją nr 1 – adresowaną do przedstawicieli branży spożywczej: Biedronka, Auchan, Lidl, POLOMarket, Kaufland, Netto, Dino, InterMarche, Delikatesy Centrum, Chata Polska, Żabka, ABC, Lewiatan. Cenny jest każdy podpis! Zachęcamy – podpiszcie się: wszyscy posiadacze Kart – i duzi, i mali, bliscy, np. rodzice, dziadkowie, znajomi, jak również sympatycy naszego portalu i FB oraz wszyscy, którym zależy na polepszeniu Czytaj dalej …

Bus 500 plus przyjedzie do Kochanowic

  1 kwietnia ruszył rządowy program „Rodzina 500+”. Na drogi wszystkich województw wyruszyły specjalne autobusy promujące Program . Jeden z tych „Busów 500 plus” w poniedziałek 18 kwietnia 2016 r. około godziny 13:00 przyjedzie do Kochanowic przed budynek Gminnego Centrum Kultury i Informacji przy ulicy Lublinieckiej 5. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy na spotkanie informacyjno- promocyjne. Pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach udzielać będą wszelkich informacji dotyczących świadczenia wychowawczego.