KOPERTA ŻYCIA

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Kochanowice,   pragnę zaprosić Państwa do udziału w  akcji społecznej „KOPERTA ŻYCIA” Na terenie województwa śląskiego  kampanię promującą „Kopertę Życia” wspólnie prowadzą Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Pełnomocnik Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.  W  trosce o   bezpieczeństwo  mieszkańców również my podjęliśmy akcję  „Koperta Życia”.  Do przyłączenia się do powyższej akcji wszystkich  Państwa gorąco zachęcam. W sposób szczególny jest ona skierowana do osób przewlekle chorych, starszych    i samotnych. Polega na umieszczeniu najważniejszych informacji o stanie zdrowia,  przyjmowanych lekach w specjalnie oznaczonej kopercie, która będzie dostępna dla lekarza lub służb ratunkowych. „Koperta Życia” to zestaw składający Czytaj dalej …

Zaproszenie do projektu

Śląskie Centrum Aktywizacji Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalezieniem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Aktywizacji”. Projekt skierowany jest do: Osób powyżej 29 roku życia Bezrobotnych bądź biernych zawodowo O niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie najwyżej średnie) Zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. Punkty premiujące otrzymują osoby: powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL, z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu). W ramach projektu oferujemy: Płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185zł miesięcznie netto), Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy, Czytaj dalej …

Nabór Lokalnej Organizacji Partnerskiej do realizacji programu Operacyjnego pomocy Żywnościowej 2014-2020 w Podprogramie 2016

  OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE LOKALNEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ (OPL)W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (PO PŻ) 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016   Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) zainteresowanej realizacją na terenie Gminy Kochanowice działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 Podmioty uprawnione do udziału w naborze: Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Kochanowice. Cel partnerstwa: Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Kochanowice pomocy żywnościowej w okresie: sierpień 2016 – czerwiec 2017. WymaganiawobecPartnera: Podmioty chcące realizować działania Czytaj dalej …

Realizacja wypłat świadczenia Rodzina 500+

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi stanu realizacji wniosków o ustalenie świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”, informujemy, że do dnia 6 czerwca 2016 r. zostało złożonych 455 wniosków o ustalenia praw do świadczenia wychowawczego, z tego  328 wniosków złożono do 20 kwietnia 2016 r. Do tej pory  wydano 221 decyzji i wypłacono 736 świadczeń na łączną kwotę 368.000 zł. Wnioski są rozpatrywane według kolejności składania a wypłaty realizowane są od razu po wydaniu decyzji. Wszystkie osoby dla których została wydana decyzja są informowane telefonicznie o terminie wypłaty pierwszego świadczenia. W miesiącu czerwcu przewidujemy, następujące terminy wypłat: – 10 czerwiec Czytaj dalej …

Rządowy BUS 500+ w Kochanowicach

18 kwietnia 2016r. przy ulicy Lublinieckiej 5 przed budynkiem OSP zaparkował rządowy bus 500 plus. Pracownik Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach udzielał informacji na temat Programu dotyczącego świadczenia wychowawczego. Ponadto  informujemy, że dzwoniąc pod numer 32 20 77 005 będzie można uzyskać informacje na temat realizacji programu Rodzina 500+. Infolinia będzie czynna w godzinach pracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Akcja ” Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny”

Szanowni Państwo, Drogie Rodziny – JEST AKCJA! Organizujemy akcję „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny”, w ramach której tworzymy petycję online skierowaną do firm i instytucji, które chcemy pozyskać do ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+. Teraz zbieramy podpisy pod petycją nr 1 – adresowaną do przedstawicieli branży spożywczej: Biedronka, Auchan, Lidl, POLOMarket, Kaufland, Netto, Dino, InterMarche, Delikatesy Centrum, Chata Polska, Żabka, ABC, Lewiatan. Cenny jest każdy podpis! Zachęcamy – podpiszcie się: wszyscy posiadacze Kart – i duzi, i mali, bliscy, np. rodzice, dziadkowie, znajomi, jak również sympatycy naszego portalu i FB oraz wszyscy, którym zależy na polepszeniu Czytaj dalej …

Bus 500 plus przyjedzie do Kochanowic

  1 kwietnia ruszył rządowy program „Rodzina 500+”. Na drogi wszystkich województw wyruszyły specjalne autobusy promujące Program . Jeden z tych „Busów 500 plus” w poniedziałek 18 kwietnia 2016 r. około godziny 13:00 przyjedzie do Kochanowic przed budynek Gminnego Centrum Kultury i Informacji przy ulicy Lublinieckiej 5. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy na spotkanie informacyjno- promocyjne. Pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach udzielać będą wszelkich informacji dotyczących świadczenia wychowawczego.

Ruszył Program 500 Plus – aktualne informacje

Pierwszego kwietnia ruszył Program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a rodziny mniej zamożne – również na pierwsze. Do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godz. 13:30 wpłynęło 251 wniosków w tym 28 elektronicznie. Informujemy, iż we wnioskach składanych elektronicznie zdarzają się błędy, a zatem będziemy prosić o ich skorygowanie.Jednak jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie sama zorientowała się, że popełniła błąd, może – nie czekając na e-maile z gminy – złożyć raz jeszcze poprawny wniosek online.

Ruszył Program „Rodzina 500+”

         Pierwszy dzień działania Programu „Rodzina 500+” przebiega bardzo spokojnie, nie ma kolejek. Dziś rano zgłosiło się jednocześnie kilka osób, mieszkańcy obsługiwani są na bieżąco, praca przebiega sprawnie. Urzędnicy przyjmują wypełnione wnioski i pomagają uzupełnić dokumenty jeśli zaistnieje taka potrzeba. Mamy przygotowane dwa punkty do obsługi mieszkańców. Wnioski przyjmujemy w siedzibie GOPS w Kochanowicach oraz w punkcie GOPS w Kochcicach. Do godziny 14:00 złożone zostały 42 wnioski. Przypominamy, że jutro tj. 02.04.2016r. punkty przyjmowania wniosków będą czynne od godziny 8:00 do 14:00