Harmonogram pomocy żywnościowej

Pomoc żywnościowa   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od września 2017r.  realizuje program pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.  Pomocą żywnościową w ramach  programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł  dla Czytaj dalej …

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Irena Przewłoka zamieszkała w miejscowości Chwostek Informacja o wynikach naboru

Nabór na stanowisko: referent

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCHANOWICACH ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze   oferowane stanowisko pracy:                          referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach wymiar czasu pracy:                                       1 etat data ogłoszenia naboru:                                 15.11.2017r. termin składania dokumentów:                        08.12.2017r. Szczegóły oferty poniżej: Nabór na stanowisko referent  

Informacja na temat spotkania POPŻ na lata 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, iż  w dniu 13 listopada 2017r. w godzinach od 10.00 – 12.00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach odbędą się w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności. Serdecznie zapraszamy osoby korzystające z pomocy żywnościowej do udziału w w/w warsztatach. Informacja dotyczaca działań towarzyszących POPŻ

Informacja dotycząca realizacji pomocy żywnościowej w ramach POPŻ na lata 2014-2020

I N F O R M A C J A          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od września 2017r. rozpocznie realizację pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i             1 028,00 zł  dla osoby w Czytaj dalej …

Przypomina się że nadszedł czas składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach przypomina o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018 Od 1 sierpnia 2017 roku można będzie już składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia są do nabycia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30. Wnioski można również pobierać i składać w Punkcie Terenowym GOPS-u w Kochcicach, który czynny jest dwa razy w tygodniu tj.: – Czytaj dalej …

Nabór Lokalnej Organizacji Partnerskiej do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017

Szanowni Państwo,   Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie naboru Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL). W załączeniu ogłoszenie Banku Żywności w Częstochowie o naborze OPL (wersja PDF) wraz z wnioskiem dla organizacji chcących realizować POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2017 (wersje PDF oraz Word). Ogłoszenie obowiązuje do dnia 31 lipca. Na wnioski organizacji czekamy do dnia 4 sierpnia. Organizacje chcące uczestniczyć w programie przesyłają do Banku Żywności w Częstochowie skany wniosków, a następnie dostarczają je osobiście lub pocztą na adres biura. Decyzja o udziale organizacji w Czytaj dalej …

Informacja dotycząca wniosków na Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje,  iż można składać wnioski o przyznanie zasiłku na zakup   posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na okres wakacji. Ponadto przypominamy że  w miesiącu sierpniu 2017   można  składać wnioski  o pomoc w formie  dożywiania w szkołach na okres wrzesień- grudzień 2017

Informacja dotycząca wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

UWAGA!   Informujemy, że w związku z oczekiwaniem na wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 wnioski będą wydawane i przyjmowane od miesiąca sierpnia 2017 roku. Informujemy, że więcej informacji można uzyskać telefonicznie (34 3533427) lub w Dziale Świadczeń Rodzinnych w godzinach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach