Informacja dotycząca wniosków na Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje,  iż można składać wnioski o przyznanie zasiłku na zakup   posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na okres wakacji. Ponadto przypominamy że  w miesiącu sierpniu 2017   można  składać wnioski  o pomoc w formie  dożywiania w szkołach na okres wrzesień- grudzień 2017

Informacja dotycząca wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

UWAGA!   Informujemy, że w związku z oczekiwaniem na wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 wnioski będą wydawane i przyjmowane od miesiąca sierpnia 2017 roku. Informujemy, że więcej informacji można uzyskać telefonicznie (34 3533427) lub w Dziale Świadczeń Rodzinnych w godzinach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach

Pomoc dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Szanowni Państwo, Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na: a) zakup protez b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego c) turnusy rehabilitacyjne d) pomoc psychologiczną e) pomoc prawną f) specjalistyczne konsultacje medyczne O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo /organizacje pozarządowe opiekujące się osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wszystkie osoby/organizacje zainteresowane pomocą finansową zobligowane są do wypełnienia wniosku pomocowego, który wraz z załącznikami i regulaminem naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. Komplet wypełnionych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie wnioski, Czytaj dalej …

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

I N F O R M A C J A   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od październiku 2016r. realizuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016. Od stycznia 2017r.  pomocą w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.   1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 028,00 zł  dla osoby Czytaj dalej …

Infolinia dla osób bezdomnych

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 987   Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz dzwoniąc pod bezpłatny numer 987             1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ruszyła bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno  z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym można uzyskać informację  o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia funkcjonuje całodobowo,   w każdym dniu tygodnia i obejmuje swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Kto może dzwonić pod ten numer? – każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Czytaj dalej …

Informacja w sprawie kryterium dochodowego oraz terminów wydawania Pomocy Żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, iż od stycznia  2017 roku podwyższone zostało kryterium dochodowe  uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.         Osoby Czytaj dalej …

Warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 12.00 w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2016. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie GOPS w Kochanowicach ul. Lubliniecka 7 lub telefonicznie pod numerem 34-3533-427.   Kierownik GOPS w Kochanowicach