Pomoc dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Szanowni Państwo, Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na: a) zakup protez b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego c) turnusy rehabilitacyjne d) pomoc psychologiczną e) pomoc prawną f) specjalistyczne konsultacje medyczne O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ruchowo /organizacje pozarządowe opiekujące się osobami niepełnosprawnymi ruchowo. Wszystkie osoby/organizacje zainteresowane pomocą finansową zobligowane są do wypełnienia wniosku pomocowego, który wraz z załącznikami i regulaminem naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej www.polandbusinessrun.pl. Komplet wypełnionych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie wnioski, Czytaj dalej …

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

I N F O R M A C J A   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od październiku 2016r. realizuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016. Od stycznia 2017r.  pomocą w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.   1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 028,00 zł  dla osoby Czytaj dalej …

Infolinia dla osób bezdomnych

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 987   Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz dzwoniąc pod bezpłatny numer 987             1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ruszyła bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno  z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym można uzyskać informację  o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia funkcjonuje całodobowo,   w każdym dniu tygodnia i obejmuje swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Kto może dzwonić pod ten numer? – każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Czytaj dalej …

Informacja w sprawie kryterium dochodowego oraz terminów wydawania Pomocy Żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, iż od stycznia  2017 roku podwyższone zostało kryterium dochodowe  uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.         Osoby Czytaj dalej …

Warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 12.00 w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2016. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie GOPS w Kochanowicach ul. Lubliniecka 7 lub telefonicznie pod numerem 34-3533-427.   Kierownik GOPS w Kochanowicach

Konkurs na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze oferowane stanowisko pracy:                                      referent wymiar czasu pracy:                                                    1 etat data ogłoszenia naboru:                                               25.11.2016 r. termin składania dokumentów:                                     15.12.2016 r. Wymagania dotyczące zatrudnienia w załączniku poniżej. Konkurs na stanowisko urzędnicze Konkurs na stanowisko urzędnicze

Informacja na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

I N F O R M A C J A            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od października 2016r. rozpocznie realizację pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł  dla osoby w rodzinie. Czytaj dalej …