Harmonogram wydawania żywności

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach ul. Lubliniecka 7, informuje, że żywność w ramach realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018, będzie wydawana w następujących terminach: XI/2018 w dniach 19, 21, 26,28 XII/2018 w dniach 17, 19 II/2019 III/2019 IV/2019 Dni wydawania żywności w roku 2019 zostaną podane w późniejszym terminie. Żywność wydawana będzie w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 10.00 do 14.00

Informacja w sprawie Pomocy Żywnościowej na rok 2018

I N F O R M A C J A   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od października 2018r. rozpocznie realizację pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018. Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w Czytaj dalej …

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 – efekty

PODPROGRAM 2017 – efekty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach z terenu województwa śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Częstochowie realizował/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane), mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), mięsne (szynka drobiowa, szynka Czytaj dalej …

Rządowy Program „Dobry Start”

Od 1 lipca 2018 roku rusza Rządowy Program  „Dobry Start” Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia: przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku żucia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wniosek można złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2018 roku lub za pomocą ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz bankowości elektroniczej od 1 lipca 2018 roku. Ostatecznym terminem składania wniosków Czytaj dalej …

Nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Przypomina się że nadszedł czas składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach przypomina o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie z Programu Rządowego „Dobry Start” na okres zasiłkowy 2018/2019. Zachęcamy do składania wniosków o 500+ , „Dobry Start” oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że została uruchomiona w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach infolinia pod nr tel. 32 606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie „Dobry Start”. Czytaj dalej …

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Kochanowicach Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Izabela Utrata zamieszkała w Lublińcu. Informacja o wynikach naboru

SPOTKANIA Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

SPOTKANIA Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z placówkami oświatowymi          z terenu gminy Kochanowice,  w ramach działań edukacyjnych, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Kochanowice (w szczególności rodziców   i nauczycieli) na spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską. Spotkania odbędą się:  – w Kochcicach: 13 czerwca 2018r. od godz. 16.00 do 18.00 w auli zespołu szkolno-przedszkolnego – w Kochanowicach: 14 czerwca 2018r. od godz. 16.0 do 18.00 w sali widowiskowej GCKiI Popołudniowe spotkania z osobami dorosłymi poprzedzone zostaną wykładami dla uczniów naszych szkół, którzy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe: Czytaj dalej …

RODO – czyli przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Obowiązek informacyjny   Informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach, ul. Lubliniecka 7 Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest: Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce. E-mail: kuba@eduodo.pl Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Czytaj dalej …

Nabór na stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kochanowicach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze. Oferowane stanowisko pracy: referent Termin składania dokumentów:  30.05.2018 r. Szczegóły  konkursu poniżej. konkurs na stanowisko urzędnicze