Infolinia dla osób bezdomnych

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 987   Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz dzwoniąc pod bezpłatny numer 987             1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ruszyła bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno  z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym można uzyskać informację  o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia funkcjonuje całodobowo,   w każdym dniu tygodnia i obejmuje swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Kto może dzwonić pod ten numer? – każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Czytaj dalej …

Informacja w sprawie kryterium dochodowego oraz terminów wydawania Pomocy Żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, iż od stycznia  2017 roku podwyższone zostało kryterium dochodowe  uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.         Osoby Czytaj dalej …

Warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 12.00 w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przeprowadzone zostaną warsztaty kulinarne w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2016. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie GOPS w Kochanowicach ul. Lubliniecka 7 lub telefonicznie pod numerem 34-3533-427.   Kierownik GOPS w Kochanowicach

Konkurs na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kochanowicach ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze oferowane stanowisko pracy:                                      referent wymiar czasu pracy:                                                    1 etat data ogłoszenia naboru:                                               25.11.2016 r. termin składania dokumentów:                                     15.12.2016 r. Wymagania dotyczące zatrudnienia w załączniku poniżej. Konkurs na stanowisko urzędnicze Konkurs na stanowisko urzędnicze

Informacja na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

I N F O R M A C J A            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach od października 2016r. rozpocznie realizację pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771,00 zł  dla osoby w rodzinie. Czytaj dalej …

Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2016/2017 dla świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że z  dniem: 30 września 2016 roku kończy się okres na jaki zostały przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 31 października 2016 roku kończy się okres na jaki zostały przyznane zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, w okresie zasiłkowym 2015/2016. Aktualnie trwa  przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Od nowego okresu zasiłkowego tj. od dnia 1 listopada 2016 wzrastają kwoty zasiłku rodzinnego oraz niektóre dodatki: wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia Czytaj dalej …

KOPERTA ŻYCIA

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Kochanowice,   pragnę zaprosić Państwa do udziału w  akcji społecznej „KOPERTA ŻYCIA” Na terenie województwa śląskiego  kampanię promującą „Kopertę Życia” wspólnie prowadzą Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Pełnomocnik Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.  W  trosce o   bezpieczeństwo  mieszkańców również my podjęliśmy akcję  „Koperta Życia”.  Do przyłączenia się do powyższej akcji wszystkich  Państwa gorąco zachęcam. W sposób szczególny jest ona skierowana do osób przewlekle chorych, starszych    i samotnych. Polega na umieszczeniu najważniejszych informacji o stanie zdrowia,  przyjmowanych lekach w specjalnie oznaczonej kopercie, która będzie dostępna dla lekarza lub służb ratunkowych. „Koperta Życia” to zestaw składający Czytaj dalej …

Zaproszenie do projektu

Śląskie Centrum Aktywizacji Osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji zawodowych i znalezieniem zatrudnienia zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Aktywizacji”. Projekt skierowany jest do: Osób powyżej 29 roku życia Bezrobotnych bądź biernych zawodowo O niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie najwyżej średnie) Zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. Punkty premiujące otrzymują osoby: powyżej 50 roku życia – weryfikowany na podstawie numeru PESEL, z orzeczeniem o niepełnosprawności – weryfikowane na podstawie oświadczenia Uczestnika o niepełnosprawności oraz orzeczenia, aktualnego na dzień podpisania Umowy (do wglądu koordynatora projektu). W ramach projektu oferujemy: Płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1185zł miesięcznie netto), Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy, Czytaj dalej …