Nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Przypomina się że nadszedł czas składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach przypomina o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie z Programu Rządowego „Dobry Start” na okres zasiłkowy 2018/2019.

Zachęcamy do składania wniosków o 500+ , „Dobry Start” oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że została uruchomiona w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach infolinia pod nr tel. 32 606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie „Dobry Start”.

Od 1 sierpnia 2018 roku można będzie już składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+, „Dobry Start”, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w wersji papierowej.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2018 roku.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia są do nabycia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.

Wnioski można również pobierać i składać w Punkcie Terenowym GOPS-u w Kochcicach, który czynny jest dwa razy w tygodniu tj.:

– wtorek od godz. 11.00 do 15.00,

– czwartek od godz. 8.00 do 12.00.

O świadczenia można się ubiegać również drogą elektroniczną poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz bankowość elektroniczną,.

Okres świadczeniowy w przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego trwa od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2018 roku i trwa do 31 października 2019 roku.

Gdy wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ i o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2018 roku ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz z funduszu alimentacyjnego jak i wypłata tych świadczeń przysługująca za miesiąc październik 2018 r. nastąpi do dnia 31 października 2018 r. W sytuacji gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik i listopad 2018 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r. Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września 2018 roku.