Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej

w Kochanowicach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Izabela Utrata zamieszkała w Lublińcu.

Informacja o wynikach naboru