SPOTKANIA Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

SPOTKANIA Z SĘDZIĄ

ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z placówkami oświatowymi          z terenu gminy Kochanowice,  w ramach działań edukacyjnych, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Kochanowice (w szczególności rodziców   i nauczycieli) na spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Spotkania odbędą się:

 – w Kochcicach: 13 czerwca 2018r. od godz. 16.00 do 18.00 w auli zespołu szkolno-przedszkolnego

– w Kochanowicach: 14 czerwca 2018r. od godz. 16.0 do 18.00 w sali widowiskowej GCKiI

Popołudniowe spotkania z osobami dorosłymi poprzedzone zostaną wykładami dla uczniów naszych szkół, którzy podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe: dzieci młodsze od godz. 9.00 do 11.00 i dzieci starsze w godz. 12.00-14.00.http://gops.kochanowice.pl/wp-content/uploads/2018/06/SĘDZIA-ANNA-MARIA-WESOŁOWSKA.doc

Sędzia przez ponad 30 lat orzekała w sprawach karnych,  jest autorką felietonów skierowanych do młodzieży dotyczących prawa, była ambasadorką kampanii „Bezpieczeństwo w szkole dzięki edukacji prawnej”, znana jest z programu telewizyjnego „Sędzia Anna Maria Wesołowska”.

 Podczas spotkań z dorosłymi mieszkańcami naszej gminy poruszone zostaną tematy związane z ochroną dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami (takimi jak:  grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papirosy) i konfliktem z prawem. Anna Wesołowska podzieli się swoim zawodowym doświadczeniem w rozwijaniu dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Omówi także tematy związane z przemocą psychiczną i fizyczną, cyberprzemocą oraz uzależnieniami.

Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoła się na własne doświadczenie z sali rozpraw.

Serdecznie zapraszamy!

SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA