Zima to trudny czas – apel do mieszkańców

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KOCHANOWICE

Zima  jest zawsze niezwykle ciężkim okresem dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dla tych osób ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą niejednokrotnie pokonać zimowe trudy.

Apelujemy do Państwa o przekazywanie nam informacji, które mogą przyczynić  się do udzielenia szybkiej i niezbędnej pomocy osobom tego potrzebującym, aby uniknąć ludzkiej tragedii.

Wszelkie informacje można zgłaszać od poniedziałku  do piątku w godz. od 730 do 1530 do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kochanowicach ul. Lubliniecka 7.

tel. 34 3533427   lub pod numer alarmowy  112

Wyrażam nadzieję, że wspólne, skoordynowane działania  zminimalizują  zagrożenia, jakie niesie ze sobą zimowa aura.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kochanowicach