Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Kochanowicach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Irena Przewłoka zamieszkała w miejscowości Chwostek

Informacja o wynikach naboru