Nabór Lokalnej Organizacji Partnerskiej do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017

Szanowni Państwo,

 

Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017.

W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie naboru Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL). W załączeniu ogłoszenie Banku Żywności w Częstochowie o naborze OPL (wersja PDF) wraz z wnioskiem dla organizacji chcących realizować POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2017 (wersje PDF oraz Word).

Ogłoszenie obowiązuje do dnia 31 lipca. Na wnioski organizacji czekamy do dnia 4 sierpnia.

Organizacje chcące uczestniczyć w programie przesyłają do Banku Żywności w Częstochowie skany wniosków, a następnie dostarczają je osobiście lub pocztą na adres biura. Decyzja o udziale organizacji w programie zostanie podjęta na podstawie oceny wniosku.

Rekomendacji w formie pisemnej dokonuje wójt. Termin rekomendowania OPS jako OPL upływa z dniem 10 sierpnia.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu:

34 325 50 36 lub 507 162 616

 

Z poważaniem

Norbert Kępiński

Prezes Zarządu

Banku Żywności w Częstochowie

POPŻ W PODPROGRAMIE 2015_WYTYCZNE

POPŻ2017_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver.2

POPŻ2017_Wniosek Weryfikacyjny OPL_ver.2