Film informacyjny o Programie operacyjnym „pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Film informacyjny dotyczący „Pomocy Żywnościowa 2014-2020”

link do strony

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/