Informacja w sprawie kryterium dochodowego oraz terminów wydawania Pomocy Żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, iż od stycznia  2017 roku podwyższone zostało kryterium dochodowe  uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 268,00 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 028,00 dla osoby w rodzinie.

        Osoby zainteresowane pomocą w formie artykułów żywnościowych proszone są o zgłaszanie się do pracowników GOPS- u w Kochanowicach w celu kwalifikowania do udziału w programie.

Ponadto podajemy harmonogram wydawania żywności w Gminie Kochanowice w roku 2017:

  • luty 2017 od 13 – 28
  • marzec 2017 od 8 – 31

Żywność wydawana będzie w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 10.00 do 14.00