Wyniki naboru na stanowiska referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach, który odbył się w dniu 29 grudnia 2016 r., wybrana została Pani Lucyna Lupa.

Wyniki konkursu